Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.4.3.9. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům

Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Pojem dobrých mravů není přísně definován, jedná se o soubor pravidel slušnosti a morálky, který je obecně uznáván a dodržován napříč společností.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next