Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.4.3.2. Odpovědnost za škodu na věci, která byla předmětem závazku

Fyzická nebo právnická osoba, která věc převzala za účelem splnění závazku, aby věc například opravila, upravila, uskladnila atp. nese odpovědnost za její případné poškození, ztrátu nebo zničení i v případě, kdy vznik škody nezavinila, ledaže by škoda vznikla i jinak (např. při samozničení věci).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next