Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.4.3.3. Odpovědnost za škodu, která má původ v povaze nástroje nebo přístroje použitého ke splnění závazku

Podobně odpovídá za škodu bez ohledu na zavinění ten, kdo používá ke splnění nějakého závazku přístroj nebo nástroj a tento přístroj nebo nástroj svojí povahou způsobí škodu. Tato odpovědnost se vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb. Může jít např. o poškozenou nebo použitou injekční stříkačku, jejímž použitím je pacientovi způsobena škoda, protože dostane otravu krve.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next