Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.4.3.8. Další případy odpovědnosti za škodu

Speciální zákon upravuje také odpovědnost státu nebo samosprávy za škodu způsobenou nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. To jsou případy, kdy veřejný orgán vydá rozhodnutí, které je v rozporu s právem a způsobí tak někomu škodu. Patří tam i případy, kdy je někdo vzat do vazby a později soudem zproštěn obžaloby, nebo pochybení exekutora při výkonu exekuce. Zvláštní zákony pak stanoví, v jakém rozsahu musí stát nebo samospráva postiženému nahradit újmu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next