Právo a terénní sociální práce

Vedle obecné odpovědnosti za škodu upravuje občanský zákoník také zvláštní druhy odpovědnosti za škodu, často podle této úpravy někdo nese odpovědnost i v případech, kdy škodu vůbec nezavinil tj. kdy nevěděl, že může škodu způsobit a vědět to ani nemohl anebo kdy škodu způsobil někdo jiný. Takto přísný je ale zákon jen ve výjimečných případech upravených v §421 zákona č. 40/1964 Sb. a následujících. Jedná se tedy často o tzv. objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění – patří sem v zásadě i odpovědnost podle § 420a zákona č. 40/1964 Sb. Zákon stanoví, kdy se lze výjimečně odpovědnosti v těchto případech zprostit (zbavit se jí). Dále platí v každém případě odpovědnosti, že ten kdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postih (tj. může se domáhat toho, co sám nahradil).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next