Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.8.3.1. Změna v osobě pronajímatele - vlastníka

Co se stane s nájmem v případě, že dojde ke změně vlastníka pronajaté věci, stanoví obecné ustanovní o nájemní smlouvě (s platností i pro nájem bytu) v§ 680 ObčZ. Nabyvatel - nový vlastník věci - v takovém případě vstupuje do právního postavení pronajímatele, a to přímo ze zákona, není tedy potřeba uzavírat novou nájemní smlouvu. Nový pronajímatel nemůže z tohoto důvodu vypovědět nájemní smlouvu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next