Právo a terénní sociální práce

Jestliže se z jakýchkoliv důvodů změní pronajímatel, nemá to vliv na další trvání nájemního vztahu. Není dokonce nutné uzavírat nové smlouvy. Mnohem složitější právní úpravu má opět změna v osobě nájemce. Vzhledem k tomu, že bydlení patří mezi základní lidské potřeby a tzv. chráněné statky, umožňuje zákon, aby u nájmu bytů docházelo k přechodu nájmu na obyvatele bytu mnohdy bez ohledu na názor pronajímatele.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next