Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.8.4.2. Trestné činy pronajímatelů

Pronajímatelé, kteří se snaží donutit nájemníky, aby souhlasily s ukončením nájemního vztahu a vyklizením bytu tím, že např. neoprávněně zamykají příslušenství k bytu, jako sklepy apod., vypínají vodu, elektřinu nebo odeberou nájemníkům plynoměry a znemožní jim tak vaření, topení nebo odstraňují z bytů okna a dveře, se dopouštějí (ve většině případů) trestného činu útisku podle § 117 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku nebo trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Trestně stíhatelný je podle stejného ustanovení také ten, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání. V takovém případě musí nájemník učinit na pronajímatele trestní oznámení na PČR.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next