Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.8.4.3. Sociální dávky - příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory a je upraven v § 24 zákona č. 117/1995 Sb., zákona o státní sociální podpoře. Na příspěvek na bydlení vzniká nárok vlastníkovi či nájemci bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 a na území Prahy koeficientu 0,35 a součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35), není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Řízení o přiznání příspěvku na bydlení se zahajuje na základě písemné žádosti podané na příslušném úřadě na předepsaném tiskopise.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next