Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.8.2.6. Vznik nájmu bytu

Nájem bytu nejčastěji vzniká na základě nájemní smlouvy. Konkrétní osoba se může stát nájemcem bytu i na základě jiné právní skutečnosti ve spojení s nájemní smlouvou. Jde o případy přechodu nájmu (na základě právní skutečnosti – smrti nájemce – za určitých podmínek vstupuje do nájemního vztahu na místo původního nájemce nájemce nový), nebo přistoupení nového nájemce k nájmu (na základě právní skutečnosti – uzavření manželství – vzniká společný nájem manželů).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next