Právo a terénní sociální práce

Nyní již insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení neobsahuje výčet pohledávek dlužníka. Pokud dlužník uvažuje o oddlužení, je na místě zhodnotit alespoň rámcově celkovou aktuální výši jeho dluhů – zejména s ohledem posouzení výhledu šancí na splnění oddlužení – viz kapitola splnění oddlužení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next