Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

12.11.1. Přihlašování pohledávek věřiteli

Lhůtu pro přihlášení pohledávek určí soud v usnesení o úpadku tak, aby nebyla kratší než 30 dnů a nebyla delší než dva měsíce.

Věřitelé uplatňují své pohledávky formou přihlášek na formulářovém tiskopisu. Jak již bylo řečeno, k pozdě podaným přihláškám soud nepřihlíží, resp. je soud odmítne. Tím věřitelé jednou provždy ztrácí právo k jejich uplatnění, to vše za předpokladu, že insolvenční řízení proběhne a skončí řádně. Přihlášené pohledávky přezkoumá insolvenční správce, přičemž současně vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Insolvenční správce následně vypracuje seznam přihlášených pohledávek.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next