Právo a terénní sociální práce

Ve fázi insolvenčního řízení, jež následuje po rozhodnutí o úpadku a o povolení oddlužení, uplatňují věřitelé v soudem určené lhůtě své pohledávky, probíhá přezkum těchto pohledávek a je rozhodováno o určení způsobu, jakým oddlužení proběhne. Výsledkem je rozhodnutí soudu o schválení nebo neschválení oddlužení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next