Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

12.13.1. Ručitel dlužníka

Ručitel (osoba, která ručí za splnění dlužníkova dluhu) se v důsledku oddlužení dlužníka dostává do velmi špatného postavení - oddlužení dlužníka pro něj má tyto důsledky:

- věřitel se na něj může obrátit kdykoli během oddlužení, a podle aktuální výše dluhu bude ručitel povinen zbytek (co ještě nezaplatil dlužník) zaplatit,

- věřitel se na ručitele může obrátit i po skončení oddlužení dlužníka, pokud jde o dlužníkem neuhrazený zbytek dluhu,

- a zároveň pokud jde o vztah ručitele k dlužníkovi, IZ jednoznačně stanoví, že po skončení oddlužení se ručitel nebude moci zpětně domáhat na dlužníkovi toho, co za něj sám zaplatil - tzn. dlužník je osvobozen od všech svých závazků, včetně závazku vůči ručiteli.

Co může ručitel dělat: Jednou možností je, že si ručitel sám podá návrh na oddlužení, splňuje-li podmínky. Druhá možnost, jak ručitel může aspoň trochu zlepšit svou situaci, je, že ještě před začátkem oddlužení celý dluh, za který ručí (nebo jeho část), zaplatí, v rámci oddlužení svou pohledávku za dlužníkem uplatní (přihlášením své pohledávky) a získá tak alespoň minimálně 30% své pohledávky.

Otázky a odpovědi

Mám na půjčku v bance ručitele a teď mám obavu, že při podání návrhu na oddlužení bude banka peníze požadovat po ručiteli. Je to tak? A pokud ano, jde tomu nějak zabránit?

Bohužel ručitel je na tom při oddlužení dosti špatně:

věřitel se na něj může obrátit kdykoli během oddlužení, a podle aktuální výše dluhu

bude ručitel povinen zbytek (co ještě nezaplatil dlužník) zaplatit

věřitel se na ručitele může pravděpodobně obrátit i po skončení oddlužení; toto

není jisté, protože k tomu ještě není judikatura. Zákon mluví o tom, že dlužník je při úspěšném oddlužení osvobozen od zbytku závazků, nikoli, že tyto závazky zanikají (čímž by zaniklo i ručení); pravděpodobně i po skončení oddlužení by ručitel musel zbytek dluhu doplatit

a navíc, co zákon říká jednoznačně je, že po skončení oddlužení se ručitel nebude

moci zpětně domáhat na dlužníkovi toho, co za něj sám zaplatil; neboli dlužník je osvobozen od všech svých závazků, včetně toho vůči ručiteli

Jak tomu zabránit – těžká otázka. Jednou možností je, že si ručitel sám podá návrh na oddlužení, splňuje-li podmínky. Druhá možnost, jak by ručitel aspoň trochu zlepšil svou situaci, je, že ještě před začátkem oddlužení celý dluh, za který ručí nebo jeho část zaplatí, v rámci oddlužení svou pohledávku za dlužníkem uplatní a získá alespoň minimálně 30% své pohledávky.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next