Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.11.1. Zánik manželství smrtí nebo prohlášením za mrtvého

- smrt se obvykle prokazuje úmrtním listem, obvykle vystaveným lékařem, manželství zaniká dnem smrti

- za mrtvého prohlásí člověka soud a zároveň také určí den, který se pokládá za den jeho smrti, manželství zaniká k tomuto dni

- zjistí-li se, že člověk prohlášený za mrtvého je naživu, manželství se tím neobnovuje

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next