Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.12.4. Výživné mezi manžely

Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely předchází vyživovací povinnosti dítěte i rodičů. Pro vyživovací povinnost mezi manžely jinak platí obecná ustanovení o výživném.

Pokud za trvání manželství vznikne jednomu z manželů dluh z důvodu povinnosti plnit výživné (např. vůči dítěti z prvního manželství), platí pro něj stejné podmínky jako pro dluh, který převzal jen jeden z manželů proti vůli druhého - společné jmění může být postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle zákona.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next