Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.12.9. Výživné a dědictví

Právo na výživné lze ustanovit odkazem zůstavitele pro případ smrti. Podrobnosti viz kapitola dědictví… zde bude ODKAZ.

Právo na vypořádání v rámci dědického řízení může také vzniknout, pokud dědic, který není pozůstalým manželem, plnil vůči zůstaviteli vyživovací nebo obdobnou povinnost.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next