Právo a terénní sociální práce

Vlastnictvím určité osoby je vše, co této osobě patří, a to jak věci hmotné, tak i nehmotné. Vlastnické právo je právo vlastníka k jeho vlastnictví.

NOZ říká: "Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit."

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next