Právo a terénní sociální práce

Před účinností nového občanského zákoníku se na odpovědnost za vady prodaného zboží uplatňovaly tři různé okruhy pravidel:

  • v případě kupní smlouvy mezi podnikateli to byla pravidla obchodního zákoníku,

  • v případě kupní smlouvy mezi nepodnikateli to byla obecná pravidla občanského zákoníku o kupní smlouvě,

  • v případě kupní smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem to byla zvláštní pravidla občanského zákoníku O prodeji zboží v obchodě.

S účinností nového občanského zákoníku odpadlo rozlišování mezi prvními dvěma kategoriemi (obchodní zákoník byl zrušen a pravidla nového občanského zákoníku se uplatní na podnikatele i nepodnikatele). Zvláštní okruh pravidel se však opět uplatní na smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem. Je tedy třeba rozlišovat mezi případy, kdy:

  • kupní smlouva byla uzavřena výhradně mezi podnikateli nebo výhradně mezi nepodnikateli - viz podkapitola 4.6.4. O odpovědnosti za vady v nespotřebitelských vztazích,

  • kupní smlouva byla uzavřena mezi podnikatelem a spotřebitelem - viz podkapitoly 4.6.1. - 4.6.3.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next