Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.10. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné nájemcem

- úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu může nájemce provést pouze se souhlasem pronajímatele

- výjimkou je změna, která je nezbytná vzhledem k zdravotnímu postižení nájemce, člena jeho domácnosti nebo jiné osoby, která v bytě bydlí a pronajímatel nesouhlasí, aniž má k odmítnutí souhlasu vážný a spravedlivý důvod; v takovém případě nahradí pronajímatelův souhlas na návrh nájemce soud

Při skončení nájmu odstraní nájemce v bytě nebo domě změnu, kterou provedl, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next