Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.17.2. Prodloužení doby nájmu, smlouva uzavřená na dobu určitou

- po skončení doby nájmu nájemce pokračuje v užívání bytu alespoň po dobu 3 měsíců

- a pronajímatel ve lhůtě 3 měsíců po skončení doby nájmu nevyzve nájemce, aby byt opustil; výzva musí být písemná

= pak platí, že je nájem znovu ujednán na stejnou dobu, na jakou byl uzavřen, avšak maximálně na dobu dvou let (strany se mohou dohodnout i jinak)

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next