Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.12. Nepřítomnost nájemce v bytě

- jestliže nájemce ví o tom, že bude v bytě nepřítomen více než dva měsíce nebo mu po takovou dobu bude byt obtížně dostupný (např. dovolená, pobyt v nemocnici, lázních), oznámí to včas pronajímateli a zajistí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu (nemá-li takovou osobu, bude to pronajímatel)

- pokud takovou skutečnost nájemce neoznámí a vznikne tím vážná újma, považuje se takové jednání nájemce za porušení povinností nájemce závažným způsobem (= důvod k výpovědi z nájmu)

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next