Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.21.1. Co se změní účinností NOZ pro stávající nájemce?

1) V zásadě vše, co nastane po účinnosti NOZ - nájem (bytu) patří mezi ustanovení nového občanského zákoníku, jejichž účinky se projeví ihned po účinnosti zákona – ustanovení o nájmu bytu NOZ se uplatní i na již existující nájmy, pokud podle NOZ splňují podmínky nájmu bytu (nájemce je fyzická osoba a v bytě bydlí). Na smlouvách, ani případných dodatcích není v zásadě nutné nic měnit, ale při řešení situací vyplývajících z nájmu bytu se po účinnosti NOZ použijí pravidla NOZ, pokud právo vznikne již za účinnosti NOZ (např. prodloužení nájmu na dobu určitou, ale i možnosti skončení nájmu, ustanovení o vadách v bytě, povinnost hlásit pronajímateli předpokládanou nepřítomnost v bytě atd.). Podrobnosti o vzniku práva a problematice přechodu na NOZ viz také zde. Pokud ovšem stávající nájem nesplňuje podmínky nájmu bytu podle NOZ, půjde od účinnosti NOZ o (obyčejný) nájem nemovitosti.

2) Zvyšování/snižování nájemného - není-li výslovně smluvně vyloučeno zvyšování nájemného nebo ujednáno každoroční zvyšování, může pronajímatel i u stávajících nájmů po účinnosti NOZ v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného, resp. nájemce snížení nájemného. Podmínky tohoto kroku jsou v kapitole o nájemném zde.

3) Nová povinnost nájemce - hlášení nepřítomnosti nájemce v bytě – jestliže nájemce ví o tom, že bude v bytě nepřítomen více než dva měsíce nebo mu po takovou dobu bude byt obtížně dostupný (např. dovolená, pobyt v nemocnici, lázních), oznámí to včas pronajímateli a zajistí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu (nemá-li takovou osobu, bude to pronajímatel). Pokud takovou skutečnost nájemce neoznámí a vznikne tím vážná újma, považuje se takové jednání nájemce za porušení povinností nájemce závažným způsobem (= důvod k výpovědi z nájmu).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next