Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.13.7. Řízení o dědictví

Obecná ustanovení o zvláštních řízeních soudních, mezi něž dědické řízení (neboli řízení o pozůstalosti) patří jsou zde

Řízení o pozůstalosti podrobněji pak ještě zde

Zákonná úprava: § 98 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a následující ustanovení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next