Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.1.2. Prameny práva

Výkon rozhodnutí se řídí občanským soudním řádem – zákon č. 99/1963 Sb. v aktuálním znění, především jeho šestou částí, která upravuje výkon rozhodnutí jako takový. V řízení o výkonu rozhodnutí se však podpůrně užijí i ostatní části občanského soudního řádu.

Exekuce se řídí svým vlastním zákonem o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) – zákon č. 120/2001 Sb., pokud však není něco upraveno v exekučním řádu, užijí se podpůrně ustanovení z občanského soudního řádu. Úprava většiny způsobů výkonů rozhodnutí je v podstatě stejná a exekuční řád kopíruje tyto způsoby z občanského soudního řádu. Pouze některé procesní postupy upravuje sám a odlišně od občanského soudního řádu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next