Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.2.5. Zvláštní způsoby výkonu rozhodnutí

V některých oblastech si stát ponechává svoji výlučnou pravomoc a nepředává ji soudním exekutorovi. Jedná se o řízení výkonu rozhodnutí, která jsou upravena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Jde o výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí, ve věci předběžné úpravy poměrů nezletilých, ve věci péče o nezletilé děti.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next