Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.2.8. Nahlížení do spisu

Řízení o výkon rozhodnutí je soudním řízením, oprávněné osoby mají možnost nahlížet do soudního spisu. Oprávněnými osobami jsou především účastníci řízení – povinný, oprávněný, jejich právní zástupci. Se svolením soudu mohou do spisu nahlédnout i osoby, které mají na nahlížení právní zájem nebo mají vážné důvody (pokud se řízení nějak dotýká například jejich soudního sporu a mohli by žádat nahlížení z důvodů získání důkazů pro svůj spor atd.).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next