Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.3.15. Stížnost na exekutora

Pokud exekutor nevykonává exekuční činnost tak, jak by měl, je nečinný, porušuje zákon, podzákonné předpisy nebo stavovské předpisy (např. stavovský předpis Pravidla profesionální etiky ukládá exekutorům obecně povinnost chovat se slušně, poctivě, čestně), je možné si na něj stěžovat u orgánů, které nad exekutorem vykonávají dohled.

Stížnost je možné podat u orgánů, které vykonávají ze zákona dohled nad činností exekutora. Jsou to:

  1. Ministerstvo spravedlnosti

  2. předseda okresního soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován

  3. předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce

  4. Exekutorská komora ČR

Podrobněji k dohledu viz § 7, zákona č. 120/2001 Sb.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next