Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.3.8. Splátkový kalendář

Někteří exekutoři umožňují povinným uzavření tzv. splátkového kalendáře, tedy dohodu o tom, že povinný bude exekutorovi dluh a náklady exekuce postupně hradit v pravidelných splátkách. Jiní exekutoři nejsou ani ochotni o něčem takovém s povinným jednat s tím, že zákon přesně stanoví, jakými způsoby lze pohledávku vymáhat a dohoda s povinným mezi nimi není, a proto nelze splátkový kalendář uzavírat.

Tato dohoda o splátkovém kalendáři je poněkud problematická, i když necháme stranou otázku její legálnosti. I u těch exekutorů, kteří splátkový kalendář uzavírají, jde obvykle jen o ústní dohodu s povinným. A je třeba zdůraznit, že tato dohoda nemá za následek odložení splatnosti dluhu ani to, že by exekutor nemohl začít souběžně vymáhat dluh jinými způsoby. Tudíž i přes uzavřenou dohodu o splátkovém kalendáři a přes to, že ji povinný plní, jak bylo dohodnuto, může exekutor dále realizovat exekuci (vydávat exekuční příkazy vůči povinnému). Povinnému takováto dohoda bohužel neposkytuje žádnou jistotu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next