Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.6. Rozhodčí řízení

Problematiku rozhodčího řízení naleznete v kapitole o spotřebitelských smlouvách zde. Právě ve spotřebitelských vztazích (kde na jedné straně vystupuje spotřebitel - fyzická osoba, na druhé straně obchodník či "dodavatel" - fyzická nebo právnická osoba) nabývá rozhodčí řízení určitých specifik, a to jak v právní úpravě (uzavírání rozhodčích doložek a jeho následky podléhají obecnému režimu spotřebitelských smluv dle občanského zákoníku a práva Evropských společenství), tak v problémech, které využívání rozhodčího řízení v praxi přináší.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next