Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.3.6.3. Řízení o soudním prodeji zástavy

- zahajuje se pouze na návrh zástavního věřitele (pokud jiný právní předpis nedovoluje soudní prodej zástavy), účastníky jsou zástavní věřitel a zástavní dlužník

- soud nařídí (=musí nařídit) prodej zástavy, doloží-li zástavní věřitel: - zajištěnou pohledávku, - zástavní právo k zástavě - kdo je zástavním dlužníkem.

Rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy je vykonatelné dnem, kterým nabylo právní moci. Pravomocné rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy je závazné pro každého, proti němuž působí podle jiných právních předpisů zástavní právo k této zástavě. Podle vykonatelného rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy lze na návrh zástavního věřitele nařídit výkon rozhodnutí prodejem zástavy.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next