Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.3.2. Smírné řešení a dohoda o předmětu řízení

Soud vede účastníky k nalezení smírného řešení. Za tím účelem je informuje o možnostech mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání. Účastníci mohou uzavřít dohodu o předmětu řízení (shodnou se na něm), kterou soud sepíše do protokolu a nechá účastníky podepsat a poté ji soud v některých případech (určeno případně u konkrétního druhu řízení ve zvláštní části zákona) může schválit usnesením.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next