Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.3.3. Doručování

O doručování se použijí obecná ustanovení občanského soudního řádu s jedinou výjimkou: jestliže je podle obsahu spisu zřejmé, že účastník nebo jeho zástupce se z omluvitelného důvodu neseznámil s písemností, soud rozhodne o neúčinnosti doručení této písemnosti i bez návrhu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next