Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.4. Zahájení soudního řízení

Většina občanských soudních řízení má charakter sporu. Takové řízení může být zahájeno jen na základě návrhu/žaloby a soud spor rozhoduje na základě toho, co po něm účastníci žádají. Návrh lze v zásadě podat písemně (osobně donést na soud nebo poslat prostřednictvím pošty) nebo elektronicky (např. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next