Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.1. Soudy

Klíčovou roli hrají v procesu rozhodování sporů speciální orgány, kterým říkáme soudy. Jednotlivé soudy tvoří v ČR soudní soustavu. Jedná se o tyto soudy:

- soudy okresní (v Praze na stejné úrovni obvodní, v Brně městský)

- soudy krajské (v Praze na stejné úrovni městský)

- soudy vrchní (dva - v Praze a v Olomouci)

- Nejvyšší soud (a Nejvyšší správní soud)

Těmto soudům se říká soudy obecné.

Dále kromě výše uvedených soudů existuje ještě Ústavní soud, což je ale speciální soudní orgán, který se zabývá speciálními otázkami ochrany ústavnosti, nejčastěji případy individuálních zásahů veřejné moci do Ústavou zaručených práv a případy nesouladu právních předpisů s předpisy ústavními.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next