Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.8.6. Znalecký posudek

Stále častěji hraje významnou roli jako důkaz tzv. znalecký posudek. V případech, kdy je potřeba pro posouzení situace odborných znalostí, nechá soud vypracovat tento posudek znalce, tj. osobu, která je zapsaná v seznamu soudních znalců. Velmi často v občanském soudním řízení vystupují znalci z oboru lékařství, psychiatrie, bezpečnosti silničního provozu nebo ekonomie.

Posudky znalci v některých případech zasílají soudu písemně, někdy ale mohou být u soudu osobně vyslechnuti. V případě pochybností, může být znalecký posudek zpochybněn a vypracován znalecký posudek nový (revizní).

Je však třeba nezapomínat na zvýšené náklady řízení, které bude vyhotovení znaleckého posudku znamenat pro neúspěšnou stranu.

Seznam soudních znalců roztříděných podle oborů a místa působení je dostupný zde

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next