Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.8.9. Právní moc rozsudku

Poté, co je písemný rozsudek účastníkům doručen, začíná běžet patnáctidenní lhůta pro odvolání - více viz zde. Když se ani jedna ze stran do patnácti dnů neodvolá, nabude rozsudek právní moci. Právní moc rozhodnutí znamená, že věc, která byla rozhodnuta, již nemůže být projednána znovu, a nelze proti ní podat odvolání. Pouze ve zcela výjimečných případech lze rozhodnutí změnit na základě mimořádných opravných prostředků (to platí i pro věc skončenou usnesením, např. usnesením o zastavení řízení).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next