Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.8.4. Dokazování

Poté, co žalobce přednese žalobu (nebo odkáže na její písemné vyhotovení), má možnost se vyjádřit k věci žalovaný. V další fázi se provádí dokazování tvrzených skutečností.

Důkazy mohou být všechny materiály nebo výpovědi svědků, které mohou potvrdit, že určitá tvrzení se zakládají na pravdě. Nejčastějšími důkazy jsou listiny a výpovědi svědků. Za důkaz ale může sloužit i jakýkoliv hmotný předmět, zvuková nahrávka a videozáznam, pokud nejsou pořízeny v rozporu se zákonem, znalecký posudek, místní ohledání atd.

Žalobce nebo žalovaný nejprve tyto důkazy označí a pokud mohou, tak důkazy listinné i předloží (k písemnému podání se přikládají pouze kopie, k ústnímu jednání je vhodné přinést rovněž originál, do něhož ale soud i prostrana pouze nahlédne, nenechá si ho). Soud důkazy pak provede, což znamená, že například předvolá a vyslechne svědka, přečte listinu, pustí zvukový záznam. Listinné důkazy si může druhý účastník při jednání hned prohlédnout.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next