Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.11.2. Možnosti odvolacího soudu

Odvolací soud má tři možnosti, jak o napadeném rozhodnutí soudu prvního stupně rozhodnout, přičemž může i sám doplnit dokazování:

- Odvolací soud potvrdí rozhodnutí soudu prvního stupně

- Odvolací soud změní rozhodnutí soudu prvního stupně, což znamená, že vydá nový rozsudek či usnesení.

- Odvolací rozsudek soudu prvního stupně usnesením zruší a vrátí věc soudu k novému projednání.

Ke zrušení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu projednání dochází tehdy, je-li podle soudu odvolacího potřeba se zabývat dalšími důkazy nebo došlo k nějakým významným procesním chybám. Pokud takto došlo k vrácení věci, je soud prvního stupně, který musí věc znovu projednat, vázán názorem soudu odvolacího.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next