Právo a terénní sociální práce

Každé „důležité“ rozhodnutí soudu prvního stupně může být přezkoumáno většinou soudem vyšší instance. Nepřezkoumávají se ta rozhodnutí soudu usnesením, o kterých to zákon výslovně stanoví, a to například usnesení soudu, kterým se upravuje průběh a vedení řízení (např. usnesení o odročení jednání), dále o schválení smíru.

Opravné prostředky rozdělujeme na řádné a mimořádné.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next