Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.12.3. Žaloba pro zmatečnost

Žalobou pro zmatečnost můžeme napadnout pravomocné rozhodnutí ve věci samé (s výjimkou rozsudků ve věcech manželství) anebo usnesení, kterým bylo řízení skončeno, pokud řízení trpí takovými procesními vadami (chybami soudu), že je možné je považovat za zásadní porušení zásad spravedlivého procesu; rozhodnutí bylo „zmatečné.“

Žaloba se podává u soudu, který pravomocné rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě tříměsíční, jejíž počátek záleží na charakteru procesních chyb, například lhůta tříměsíční od doručení rozhodnutí.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next