Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.12.2. Žaloba na obnovu řízení

Žalobou na obnovu řízení může účastník napadnout pouze pravomocné rozhodnutí ve věci samé. K podání žaloby na obnovu řízení musí být dán zákonem vymezený důvod, a to buď objevení nových skutečností, které nemohl účastník bez své viny použít v původním řízení anebo nových důkazů, které předtím nebylo možné provést. Žalobu je možno podat ve lhůtě 3 měsíců od doby, kdy se účastník dozvěděl o důvodu obnovy, maximálně ve lhůtě 3 let od právní moci rozhodnutí. Zákon stanoví opět určité výjimky z uvedených pravidel.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next