Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.12.1. Dovolání

Dovoláním můžeme napadnout již pravomocný rozsudek nebo usnesení, musí se však jednat o některý z případů, které zákon výslovně dovoluje. Občanský soudní řád připouští podání dovolání například má-li na věc soud I. stupně a soud odvolací rozdílný názor tj. soudy rozdílně rozhodovaly (zákon však stanoví výjimky, kdy ani v těchto případech dovolání podat nelze) nebo jde-li o věc zásadního právního významu nebo v dalších výslovně stanovených případech. Pro toto řízení je nutné nechat se zastoupit advokátem nebo notářem. Na dovolání je lhůta dva měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího soudu a podává se u soudu první instance. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ČR. Dovolací soud zpravidla rozhoduje bez ústního jednání.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next