Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.2.3. Soudy vrchní a nejvyšší soud

Vrchní soudy rozhodují jako odvolací orgány proti rozsudkům krajských soudů v prvním stupni, zabývají se některými mimořádnými opravnými prostředky a řeší některé speciální právní otázky. Nejvyšší soud v Brně je vrcholem soudní soustavy a taktéž je příslušný pro rozhodování o mimořádných opravných prostředcích (dovolání) a řeší některé speciální právní otázky.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next