Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.5.1. Zprávy a doporučení VOP

Významné je oprávnění VOP zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací. Může tak činit jak na základě vnějšího podnětu, tak na základě vlastní iniciativy. Lze předpokládat, že VOP bude této své pravomoci využívat velmi hojně.

Zprávy a doporučení by měl VOP mimo oblast veřejné správy využívat pouze tehdy, jestliže se chce vyjádřit k obecnému problému, například k právnímu předpisu, k určité obecně rozšířené praxi, k ustálenému postupu určitého subjektu atd.

Příkladem je vydání doporučení ke kritériím přidělování obecních bytů ze dne 9.3. 2010 Jedná se o vůbec o první doporučení VOP v oblasti diskriminace.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next