Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.5. Veřejný ochránce práv

 13.5.1. Zprávy a doporučení VOP

Oběť diskriminace se rovněž může obrátit na veřejného ochránce práv (VOP), jeho pravomoci jsou však bohužel poměrně omezené.

Od 1. prosince 2009 VOP obětem diskriminace poskytuje následující metodickou pomoc:

- vyhodnotí, zda se skutečně může jednat o diskriminaci podle ADZ,

- poradí oběti diskriminace, jak může dále postupovat, na koho se má obrátit a jak podat návrh na zahájení řízení z důvodu diskriminace.

Velmi významné je, že vOP však již nyní standardně poskytuje pomoc obětem diskriminace, pokud se oběť domnívá, že úřad postupuje nezákonně nebo je nečinný při odhalování a postihování diskriminačního jednání.

Ochránce v žádném případě nemůže:

- zastupovat oběti diskriminace před soudy

- poskytovat mediaci

- hradit eventuelní náklady spojené s žalobou

Ve vztahu k soukromým subjektům je VOP znevýhodněn tím, že jim nemůže uložit, aby předložily podklady, strpěly místní šetření, ani aby se k věci vyjádřily. VOP by v odůvodněných případech musel vyžádat provedení kontroly soukromého subjektu obviněného z diskriminace některým správním úřadem, který má v této věci kontrolní oprávnění – například Česká obchodní inspekce nebo Inspektorát práce.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next