Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.6.1. Informační činnost

§11 ADZ dává nevládní organizaci (nadaci, občanskému sdružení, obecně prospěšné společnosti), která byla na ochranu práv obětí diskriminace založena nebo má-li tuto činnost uvedenu v zakládací listině nebo taková skutečnost vyplývá ze zákona tato oprávnění:

- poskytovat informace o možnostech právní pomoci a poskytovat součinnost při sepsání nebo doplnění návrhů a podání,

- podávat správním úřadům podněty k proveden kontroly, podněty k zahájení správního řízení

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next