Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.6. Úloha nevládních organizací

 13.6.1. Informační činnost
 13.6.2. Zastupování před soudem

Oběť diskriminace se může o pomoc obrátit na nevládní organizaci, která se ochraně práv obětí diskriminace věnuje. Zákon (ADZ a občanský soudní řád) umožňuje nevládním organizacím provádět:

- informační činnost

- zastupování obětí diskriminace před soudem

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next