Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.3.1. Diskriminační důvody

Podle antidiskriminačního zákona (zák. č. 198/2009 Sb., o právních prostředcích ochrany před diskriminací) jde o diskriminaci pouze v případech, kdy je s člověkem zacházeno rozdílně z následujících důvodů: rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry, světového názoru.

Další zákony (např. zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) však v oblastech své účinnosti obsahují i jiné důvody diskriminace, jako např. jazyk, sociální původ, členství v politických stranách a hnutích, manželský a rodinný stav nebo povinnosti k rodině aj.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next