Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.4.5. Zákaz viktimizace

ADZ výslovně zakazuje postihovat, nepříznivě zacházet nebo znevýhodňovat proto, že se někdo zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících ze zákazu diskriminace. Takovéto znevýhodňování kvalifikuje jako pronásledování (§ 4 odst. 3 ADZ), které je formou diskriminace (§ 2 odst. 2 ADZ).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next